Informacja o RODO

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów z dn. 25.05 2018 roku, dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie) informujemy, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

 

Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celach związanych ze świadczeniem Ci naszych usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi. Jeżeli się temu nie sprzeciwisz, możemy je również wykorzystać, aby skontaktować się z Tobą i poprosić się Cię o wyrażenie dobrowolnej zgody na przedstawienie Ci naszych ofert. Sprzeciw możesz wyrazić wysyłając mail na adres biuro@midor.com.pl

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest :
1) MIDOR Marcin Skuza, ul. Mehoffera 48, 03-131 Warszawa, NIP 9521459125, tel./fax 22/811 20 86

2) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli świadczymy Ci jakieś usługi), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Cię o zgodę niezbędną do przedstawienia Ci naszej oferty handlowej.

3) Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług:

- imię i nazwisko,

- adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres dostawy do wysyłki zamówień,

- numer telefonu, adres e-mail,

- numer rachunku bankowego,

4) Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

8) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, dostawcom rozwiązań informatycznych, marketingowych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, podmiotowi zajmującemu się naszą obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

9) Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Twoją szczególną sytuacją.

10) Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

10) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,  wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Z poważaniem

MIDOR Marcin Skuza